Surtron 160 Diathermy Mono/Bipolar

Surtron 160 Diathermy Mono/Bipolar

Code: 10022422

Supplier Part: LED10100.301

Unit: EA

Surtron 160 Diathermy Mono/Bipolar

Request further information on this product